Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı hakkında acil durum planı doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler içeren sayfadır.

Yangın danışmanı uzmanlarımız sizleri ve şirketlerinizi olası yangınlara karşı minimum hasar ile atlatmanızı sağlayacak eğitimler vererek ve yapılarınıza değişik sistemler kurarak yangına karşı mukavemet gözteriyoruz.

Karaboğa, yangın danışmanlığı kapsamında her türlü yapı tipi için mimari ve elektromekanik tasarım projesi hazırlama ve inceleme,  kaçış yolu hesaplamaları, yangın algılama ve uyarı, yangın söndürme sistemlerinin (yangın tesisatı) değerlendirilmesi, yangın risk analizi gibi uygunluk kontrolü hizmetleri sunar.
Yerel ve uluslararası mevzuatlar dahilinde belirlenen yangın güvenlik önlemleri; yangının meydana gelmesini önlemeyi veya meydana gelen bir yangının gelişimini ve etkilerini sınırlandırmayı amaçlar. Bu önlemler belirlenirken amaç; yangının bileşenleri olan yakıt, oksijen ve ısı kaynaklarını birbirinden olabildiğince ayrı tutmak; yangın risk analizi ve yangın talimatı doğrultusunda tahliye ve söndürme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Karaboğa, yangın bilimindeki deneyimi ve uzman kadrosuyla yapılarda Yangın Danışmanlığı hizmeti sunar. Yangın karakteristiklerini belirlemek, yıkıcı etkilerini azaltmak, yangını kontrol altında tutmak ve söndürebilmek için holistik yaklaşımı benimseyen Karaboğa, aynı zamanda yangın bilincinin oluşturulması ve yangın güvenlik eğitimlerinin sağlanması gibi konularda da size destek olur.

Yangın Danışmanlığı  hizmetinde Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yangın Güvenliği açısından incelenmesi ve yapı bünyesinde yer alacak Ortak Alanlar vb. Bölümlerde , insanların tahliyesi, Yangının haber alınması, duyurulması, ilk müdehalenin yapılabilmesi, yangın genişlemesinin önlenmesi, duman kontrolü , otomatik söndürme sistemleri ve yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kullanım amacına göre ulusal ve uluslar arası standartlara uygun esnek ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi , sistemlerim entegrasyonunun sağlanması, işletim ve bakım maliyetinin optimizasyonu, yangın güvenliği ile ilgili olan konularda mimar, tesisat mühendisi , elektrik mühendisi ve elektronik mühendislerine genel yangın danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Niçin İhtiyaç Duyarsınız?
Standart yangın güvenliği tasarım kılavuzları, binaların tasarımı üzerinde aşırı derecede kısıtlayıcı olabilir, özellikle de yenilikçi veya olağandışı yapı tasarımları için. Yangın Danışmanı, tasarımın yalnızca belirli bir tasarım belgesine uygun olmasını sağlamak yerine, yangın açısından güvenli olmasını sağlayan alternatif bir yaklaşım önerebilir.
Yangın danışmanı desteğinin faydalı olacağına inandığınız bir projeniz varsa veya yangın mühendisliği teknikleriyle belirli bir sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
Yangın danışmanı bilinenin aksine sadece yangın sistemleri konusunda uzman olan kişi değildir. Binanın mümari yapısında kullanılan malzemeler, ısı yalıtım sistemleri, bina boşlukları (atrium) bina yaklaşım sınırları, binanın çatısı, dış yüzeyi, bina içerisinde kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarına ve bir çok konuda bilgi alabileceğiniz ve sizlere alternatif yollar gösteren, binada kullanılan sistemlerin birbirleriyle entegrasyonunu kurabilen ve bu konularda size yol gösteren kişilerdir. Ve en önemlisi de binada oluşabilecek bir yangını bilgi ve tecrübesi ile yorumlayarak senaryo yazan ve sistemlerin tasarımını bu yönde kurabilen kişilerdir. Bu yüzdendir ki yangın danışmanının iyi bir yangın bilgisi ve deneyimi olması gerekir.
Yangın danışmanı kendi konularında teknoloji ve yenilikleri takip ederek sizi bir çok maliyetten kutara bilir, ihtiyaçlarınızı belirleyerek şartname hazırlar ve kullanılacak malzemelerin, kullanım ömründen tutunda bakım maliyetlerine kadar size avantaj sağlar.
Yangın Danışmanlığı Kapsamında Yaptığımız işler
Proje Aşaması:
Mimari ve Yapısal Yangın Güvenliği
Kullanım amacı farklı olan bölümlerde kaçış yollarının , boşaltma imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin genişliklerinin ve konunlarının kontrolü.

 • Mimari,Mekanik ve Elektrik Yangın Zonlarının belirlenmesi ve kompartmanların oluşturulması.
 • İnsan Kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi.
 •  Yangın Güvenlik Holü gereken yerlerin tespiti ve mimarlarla uygun çözlerin bulunması.
 • Çıkış Koridorlarının , Yangın Merdivenlerinin yangın dayanım sürelerinin yönetmeliklere göre tespiti.
 • Çıkış Kapıları ve Yangın Merdiveni kapılarının özelliklerinin belirenmesi
 • Yönlendirme İşaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin özelliklerinin belirlenmesi
 • Acil Aydınlatma gerekli yerlerin ve Acil Aydınlatma armatürlerin teknik özelliklerin belirlenmesi
 • Yangının genişleme durumunun incelenmesi ve önleyici tedbirlerin belirlenmesi.
 • Bölümlendirme olanakları, yangın geçişlerinin yalıtımı (Şaftlar , kablo tavaları vb)
 • Özel Bölümlerde alınacak önlemler (Otoparklar,Asansörler, Kazan Dairesi  vb.)
 • Kaplama ve Yapı Malzemeleri Özellikleri

Söndürme Sistemleri

 • Yangın suyu deposu kapasitesi, Pompa kapasiteleri ve pompa özellikleri belirlenmesi
 • Yangın dolaplarının yerlerinin ve dolap tiplerinin tespiti
 • Sprinkler sistemi tesisatının esaslarının belirlenmesi ve hazırlanacak projelerinin uygunlugunun kontrolü
 • Otomatik gazlı söndürme sistemleri esaslarının tespiti
 • Hidrant sistemi gerekliliğinin değerlendirilmesi ve esaslığının belirlenmesi
 • Şehir itfaiyesi su temini şartlarının müşterek çalışma imkanlarının değerlendirilmesi

Elektrik ve Elektronik Yangın Sistemleri

 • Kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin tespiti
 • Bölümlere göre uygun dedektör tiplerinin belirlenmesi
 • Alarm butonlarının yerelerinin kontrolü ve otomasyonu
 • Siren/flaşör ve/veya anons sistemlerinin özellikleri ve yerlerinin , teknik özelliklerinin kontrolü
 • Enerji kabloları ve özellikleri
 • Acil durum elektrik panoları
 • Pompaların, basınçlandırma fanlarının ve duman kontrol fanlarının beslenmesi
 • Asansötlerin özellikleri

Duman Kontrolü

 • Kullanım amacına uygun duman sistem esaslarının belirlenmesi
 • Duman ve yangın damperi gerekli yerlerin ve damper özelliklerinin tespiti
 • Duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin hesabı
 • Merdiven yuvaları basınçlandırma sistem esaslarının tespiti
 • Duman Kontrol cihazlarının elektrik beslemesi

Sistemleri Entegrasyonu ve Otomasyonu

 • Yangın otomasyonu esaslarının belirlenmesi
 • Egzost ve üfleme fanları ile yangın damperlerinin otomasyonu
 • Uyarı ve duyuru sistemlerinin otomasyonu
 • İzleme yapılacak noktaların belirlenmesi

Uygulama Aşaması
Malzeme Kontrolü

 • Hazırlanan teknik şartnamelerin uygunluğunun kontrolü
 • Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi
 • Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi
 • Sistemlerin kontrol edilmesi

Sulu Sistemlerin Kontrolü ve Test Edilmesi

 • Yangın Pompası dairesi,
 • Otomatik Sprinkler Sistemi
 • Yangın Dolapları Sistemi
 • İtfaiye Su alma ağızları
 • İtfaiye bağlantıları
 • Flow switch ve Vana izlemeleri

Algılama ve Uyarı Sistemlerinin Test Edilmesi

 • Dedektör arıza kontrolü
 • Dedektör aktivasyon kontrolü
 • İhbar butonu kontrolü
 • Yangın otomasyonuna geçiş şekilleri
 • Panel kontak çıkışları
 • Uyarı sistemleri

Otomatik Gazlı Söndürme Sistemlerinin Test Edilmesi
Temiz gazlı söndürme sistemi
Elektrik Sistemlerinin Kontrolü ve Testi

 • Yönlendirme armatürleri
 • Acil Aydınlatma armatürleri

Yangın Otomasyon Sisteminin Testi

 • Damper kumandaları, basınçlandırma fanlarının aktivasyonu,
 • Siren/flaşör sisteminin çalışması
 • Duman tahliye fanlarının kumandaları
 • Anons sisteminin çalışması
 • Yangın güvenlik sistemlerinin diğer sistemlerle otomasyonu

Yangın Bilir Kişi Hizmetleri
Yasal davalar çoğunlukla yangın güvenliği konusunda uzmanların tavsiyelerini isteyebilir. Firmamız, hukuki davalara yangın güvenliği konularında uzman tanık desteği sağlama konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Özellikle, şirketin çok çeşitli teknik alanlarda yangın güvenliğinde önde gelen uzmanları bulunduğundan, yasal davaların karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için çok iyi bir konumda olduğumuz anlamına gelmektedir.
Firmamız, aşağıdaki konularda yasal davalar için destek sağlayabilir:
Binaların yangın güvenliği tasarımı;
Malzemelerin yangın performansı gerekleri;
Tesisatları incelemek ve yangın performansını gözden geçirmek için saha araştırmaları;
Yasal gereklilikleri ve bu gerekliliklere uyumu onaylamak için dokümantasyon incelemesi;
Yapı Yönetmelikleri veya Düzenleyici Reform (Yangın Güvenliği) Emri gibi yasal zorunluluklara karşı uygunluğun gözden geçirilmesi;
Yangın güvenliği yönetimi gereklilikleri;
Yangın riskinin değerlendirilmesine duyulan gereksinimlerin gözden geçirilmesi ve gerçekleştirilen yangın riskinin değerlendirilmesinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi.
Yangın Güvenliği Denetimleri
Birkaç nedenden dolayı yangın güvenliği denetimleri gerekebilir.
Belirli yerlerde, ilgili makamlara, ilgili tasarım standartlarına uyumu içeren bir yangın güvenliği denetimi sunmak , Diğer durumlarda, bir müşteri binalarının belirli yangın standartlarına karşı denetimini isteyebilir.
karaboğa Yangın Güvenlik, yangın güvenliği tasarımında ve her türlü binada ve çeşitli uluslararası tasarım standartlarında yangın güvenliği denetiminde uzman firmadır.
Yangın Konusunda uygulanan ulusal ve uluslararası standartlar
NFPI (National Fire Protection Association)
NFPI 13 (Yangın tesisatı uygulama Kuralları)
NFPI 20 (yangın pompaları ile ilgili standart)
NFPI 72 (Yangın alarmı sistemleri uygulama)
NFPI 92 (Duman Kontrol sistemleri standardı)
TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
EN - BSI - DIN
Yangın danışmanı nasıl olunur: Aslında yangın danışmanlığında  ne aradığınıza bağlıdır. Türkiyede yangın danışmanı yada yangın mühendisi konumunda olanlar, üniversitelerin ilgili mühendislik dalından mezun olmuş kendini ilgili standartlar konusunda geliştirmiş  yada şehir itfaiyesinde en zorlu yangınlara girip çıkmış yangını okuyabilen, ilgili standartlarda kendini geliştirmiş ama akademik kariyeri olmayan insanlardır. Yangın danışmanlığı eğitimi, yada eğitim sonunda yangın danışmanlığı sertifikası veren bir kurum yoktur, İllede bir yangın danışmanı olmak isterseniz görünen o ki yukarıda saydığım şartlarda olmalı ve yangın danışmanlığı firmalarında çalışmalısınız.

Bir yangın danışmanı tutmanın pek çok faydası vardır. Örneğin; bir işverene personeline yasal yükümlülükler konusunda tavsiyede bulunmanın yanı sıra, çalışanlarına çalışma ortamlarının güvenli olduğu konusunda güvence verebilirler.
Bunun da ötesinde, yangın önleme önlemlerini en üst düzeye çıkarabilirler, örneğin bir iş yapıyorsanız, ofislerinizdeki herhangi bir yangın işinizi ciddi şekilde bozabilir ve hatta felce uğratabilir. Bu nedenle, bir yangın danışmanlığı hizmetlerini kullanmanın faydalarını görebileceğiniz gibi, ister bir ofis bloğunda ister bir şantiyede bulunun, maliyetlerden büyük ölçüde ağır basmaktadır. Eğitimsiz kişiler yangın ekipmanını kullanmaya çalışırken her zaman sorun yaşayacaktır, bu nedenle ekipmanın nasıl çalıştığını bildiğinizden emin olun.
Hemen hemen tüm mevcut güvenlik mevzuatı, özel konutlara değil, ticari binalara atıfta bulunmaktadır. Bununla birlikte, ev sahiplerinin kiralık konutlarla ilgili olarak uyması gereken birçok yönetmelik ve uygulama kuralı vardır, bunlar kiracıları korumak içindir. Ev sahipleri, yıllık gaz sertifikalarının düzenlenmesini sağlamalıdır. Kiracılar, gazlı ve elektrikli ocaklarına düzenli olarak bakım yaptırmalı ve mutfaklarını iyi havalandırmalıdır.
İzlemeniz gereken temel güvenlik prosedürleri, tesislerinizi düzenli ve düzenli tutmak gibidir. Gazete ve kimyasallar gibi yangının yayılmasına yardımcı olabilecek her türlü malzemeyi ocaklardan ve ekmek kızartma makinesi gibi elektrikli aletlerden uzak tutun. İş arkadaşlarınızdan herhangi biri sigara içiyorsa, bunu dışarıda belirlenen sigara içme alanlarında yapmalarını sağlayın.
Yangın söndürücüler, yangın merdivenleri ve yangın battaniyeleri gibi temel yangınla mücadele ekipmanlarını yerinde bulundurun ve kilit personelin bunlardan haberdar olmasını ve ayrıca bunları nasıl kullanacağını bildiğinden emin olun.
Bir yangın danışmanlığı hizmeti almak istediğinizde, her zaman yangın eğitimleri ve nitelikleri gibi kimlik bilgilerine ve ayrıca sahip olabilecekleri tüm referanslara bakmalısınız.

yangın merdiveni, yangın kapısı, çelik çatı, ferforje imalatı, yangın sprink sistemleri, sac kapı kasası,kamera güvenlik sistemleri. yangın merdiveni, yangın kapısı, çelik çatı, ferforje, yangın sprink tesisatı, sac kapı kasası, ve kamera sistemleri ,yangın merdiveni, yangın kapısı, çelik çatı, ferforje, yangın sprink fiyatları, sac kapı kasası, ve istanbul kamera güvenlik sistemleri .yangın merdiveni, yangın kapısı, çelik çatı, ferforje, yangın sprink firmaları, sac kapı kasası, ve kamera güvenlik sistemleri - Çelik Çatı , Davlumbaz Söndürme , Ferforje Tasarımlar , Teras Kapatma , Karaboğa Mühendislik , Yangın Dolabı , Yangın Merdiveni , Demir Doğrama , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Yangın Eğitimi , Güvenlik Sistemleri , Yangın Tüpü , Karaboğa Mühendislik , Ferforje İmalatı , Güvenlik Sistemleri , Yangın Tüpü , Davlumbaz Söndürme , Yangın Dolabı , Yangın Eğitimi , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Demir Doğrama , Yangın Merdiveni , Yangın Kapıları, Yangın Tüpleri, Yangın Dolabı, Güvenlik Sistemleri, Yangın Merdiveni, Çelik Çatı, Yangın Sprinkleri, Ferforje Demir, FM 200 Yangın Söndürme Sistemleri , Yangın Kapısı Satışı , Kamera ve Güvenlik Sistemleri , Yangın Hidrant Koruma Sistemi , Köpük yangın söndürme sistemi , Yangın Tüpü Satışı , Islak sistem söndürme sistemleri , Sprinkler Yangın Söndürme Sistemi , Kuru Sistem Yangın Söndürme , Islak sistem söndürme sistemleri , Yangın Dolapları Koruma Sistemi , CO2 yangın söndürme sistemi , Yangın Merdiveni , Yangın Merdiveni , Yangın Dolabı , Güvenlik Sistemleri , Yangın Sprinkleri , Yangın Kapısı , Davlumbaz Söndürme , Yangın Tüpü , Yangın Eğitimi , Karaboğa Mühendislik , Ferforje İmalatı , Yangın Merdiveni Fiyatları, Yangın Tüpü İmalatı ve Fiyatları , Yangın Sprinkler Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Güncel Yangın Kapısı Fiyatları, Ferforje İmalatı ve Satışı, Çelik Konstrüksiyon ÇatıYangın Kapıları , Güvenlik Sistemleri , Yangın Sprink Tesisatı , Yangın Tüpü Satışı , Yangın Merdiveni İmalatı.  yangın merdiveniyangın merdiveni imalatıyangın merdiveni fiyatlarıyangın merdiveni firmalarımakaralı yangın merdiveni –  yangın merdiveniyangın merdiveni imalatıyangın merdiveni fiyatlarıyangın merdiveni firmalarımakaralı yangın merdiveniyangın merdiveniyangın merdiveni imalatıyangın merdiveni fiyatlarıyangın merdiveni firmalarımakaralı yangın merdiveniyangın kapısıyangın kapısı imalatıyangın kapısı fiyatlarıyangın kapısı firmalarıucuz yangın kapısıyangın kapısıyangın kapısı imalatıyangın kapısı fiyatlarıyangın kapısı firmalarıucuz yangın kapısıyangın kapısı -  yangın kapısı imalatıyangın kapısı fiyatlarıyangın kapısı firmalarıucuz yangın kapısıyangın kapısıyangın kapısı imalatıyangın kapısı fiyatlarıyangın kapısı firmalarıucuz yangın kapısıyangın danışmanıyangın danışmanlık hizmetiyangın danışmanlık fiyatlarıyangın danışmanlığıyangın danışmanİstanbul yangın danışmanlık - yangın danışmanlık firmalarıferforjeçelik çatı - yangın danışmanlıkyangın kapısı  çelik çatıçelik çatı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı hakkında acil durum planı doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler içeren sayfadır.

Diğer Makaleler

Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı Yangın konusunda uzman kişi olan yangın danışmanı yangın oluşumunun önlenmesi ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunan, bu konuda insanların daha bilinçli hale gelmesini sağlar. Toplumdaki yangın bilincinin artmasını sağlayan danışman özellikle binalarda ve toplu çalışanların olduğu yerlerde büyük gerekliliktir. Alınacak yangın danışmanlık hizmeti ile yangın anında ciddi can ve mal kayıpları yaşanma olasılığı en aza indirilir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde yangın danışmanlığı alınması kamu ve özel kuruluşlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu gerekliliğe uymayan işletmeler için cezai işlemler uy


Devamı

Yangın Danışmanlık Hizmetleri

Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Bizden Destek Alabilirsiniz Yangın güvenliği danışmanlığı, her kurum ve kuruluşun yangın güvenliği alanındaki tüm ihtiyaçlarını, ekonomik ve fiziki şartlarına uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.Bu amaçla uygulanacak olan yangın risk analizi ile  mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, yangından korunma için alınacak önlemlerin belirlenmesi, kullanılacak sistem ve donanımların doğru bir şekilde seçilmesi, kullanılacak malzemlerin standartlara ve amaçlarına uygunluklarının tespit edilerek uygulama aşamasında kontrollerinin yapılması, kurulan yangın güvenlik


Devamı

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı, tüm tesis yerlesiminin, uretim sureci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında cozum onerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndurme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzeme ihtiyaclarının tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli onerileri iceren rapor hazırlanması.Yeni kurulacak yangın sistemleri icin projelendirme Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve sartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.İhale sureci icin danısmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun ko


Devamı

Yangın Danışmanlık

Yangın Danışmanlık Hizmetlerimizi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz Yangın danışmanlık yapan firmanın bulunduğunuz yaşam alanlarınızın risk analizlerini yaparak en uygun yangın tedbiri konusunda önerilerde bulunan kurumun verdiği hizmetin adıdır. İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu; İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından, Proje aşamasında, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istene bilmektedir.Herhangi bir yangın t


Devamı

Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı İhtiyaçlarınızda Baş Vurabileceğiniz Uzman Firmalardan Biriyiz. Yangın danışmanı, mühendislik veya mimarlık eğitimi almış ve sadece yangından korunma mühendisliği konusunda çalışan uzman kişidir. Malzeme temini ve montaj işleri yapmayan, sadece danışmanlık, proje tasarımı ve uygulama denetimi hizmetlerini veren yangın danışmanlarına bağımsız yangın danışmanı ismi verilmektedir. Yangın Danışmanlığı  hizmetinde Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yangın Güvenliği açısından incelenmesi ve yapı bünyesinde yer alacak Ortak Alanlar vb. Bölümlerde , insanların tahliyesi, Yangının haber alınması, duyurulması, ilk m


Devamı

Avrasya Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Avrasya Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Ne Biliyorsunuz? Avrasya yangın danışmanlık hizmetlerini bir adım ileriye taşıyarak iletişim kanallarımız üzerinden ücretsiz destek ve bilgi vermek için müşteri temsilciliğimizi açtığımızı buradan siz değerli yurttaşlarımıza belirtmek isteriz. Türkiyede Birçok Otel, Motel, Testorant, Holdingler, Eğlence Merkezleri, Resmi veya Özel Hastaneler ve Eğitim Kurumlarının Tamamına Yangın Danışmanlık Hizmeti Verdiğimizi Belermek İsteriz. İstanbul da bulunan kurum ve kurumsal işletmelerden gelen yangın danışmanlık taleplerine maximum 12 saat içerisinde cevap vererek ekiplerimiz ile aksiyon alarak müşt


Devamı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı hakkında acil durum planı doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler içeren sayfadır. Yangın danışmanı uzmanlarımız sizleri ve şirketlerinizi olası yangınlara karşı minimum hasar ile atlatmanızı sağlayacak eğitimler vererek ve yapılarınıza değişik sistemler kurarak yangına karşı mukavemet gözteriyoruz. Karaboğa, yangın danışmanlığı kapsamında her türlü yapı tipi için mimari ve elektromekanik tasarım projesi hazırlama ve inceleme,  kaçış yolu hesaplamaları, yangın algılama ve uyarı, yangın söndürme sistemlerinin (yangın tesisatı) d


Devamı

İşyerlerinde Yangın Merdiveni Zorunluluğu

İşyerlerinde Yangın Merdiveni Zorunluluğu İş yerlerinde kapasiteye göre bir çalışan sayısı bulunmaktadır. Bundan kaynaklı olarak binanın yüksekliği ve iş yerinde çalışan kişi sayısına göre farklı yangın merdiveni zorunluluğu vardır. Yangın merdiveni iş yerleri için zorunlu hale gelmiştir ve yangın merdiveni olmayan iş yerlerine yasal olarak ceza uygulanmaktadır. İş yerlerinde yangın merdivenine çok dikkat edilmektedir. Mühendisler tarafından ince bir şekilde kontrolü sağlanan yangın merdivenlerinde herhangi bir hata bulunmamalıdır. İş güvenliği için önemli olan bu yangın merdiveni herhangi bir yangın ve doğal afet anında i&c


Devamı

Yangın Merdiveni Genişliği Nasıl Olmalıdır?

Yangın Merdiveni Genişliği Nasıl Olmalıdır? Yangın merdiveni genişliği yasalarla belirtilmiştir. Yangın merdiveni ölçüleri belirlenirken insan güvenliği baz alınmıştır. Yangın merdiveni genişliği; konutlarda 80 cm, topluma açık yapılarda 120 cm, sınırlı sayıda görevliye izmet veren merdivenlerde 65 cm den az olmamalıdır. Yüksek katlı ofis binalarında 90 cm h genişliğinde olmalıdır. Kaçış yolları genişliği ise 180 cm den az olamaz. 2007 yılından buyana yönetmelikler ek maddelerle bazı değişikliklere uğrayarak güncellenmiştir. 2009 yılından türkiye mimarlar ve mühendisler odasınında katkılarıyla istanbul başta olmak üz


Devamı

Z Yangın Merdiveni

Z Yangın Merdiveni Yangın merdiveni almaya karar verdiniz. Ama hangi yangın merdiveni firmasıyla görüşeceğinizi bilmiyor musunuz? Birçok yangın merdiveni çeşidini görünce aklınız mı karıştı? O zaman biraz nefes alın. Ardından sakinleşin. Çünkü Karaboğa mühendislik firmamız siz değerli müşterilerimiz için en uygun yangın merdiveni hizmeti vermektedir. Öncelikle Karaboğa mühendislik firmamız istediğiniz her çeşit yangın merdivenine sahiptir. Özellikle Z yangın merdiveni, dairesel ve birçok çeşitli yangın merdiveni seçeneklerini en ekonomik fiyatlarla arıyorsanız firmamız en doğru adrestir. Bununla


Devamı